BENITO OOSTERINK

Ik ben Benito Oosterink, geboren op 29 oktober 1982 te Lelystad. Vader van 3 zoons en een dochter. Ik werk nu ruim 5 jaar in de jeugdzorg
en ik zit in mijn derde jaar van de opleiding tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (HBO).

Dit jaar heb ik besloten om zelfstandig te gaan werken. In mijn tijd in de jeugdzorg heb ik ervaring opgedaan in de volgende gebieden:
Begeleiding van jongeren en jongvolwassenen met diverse problematieken zoals ASS, LVB, ernstige gedragsstoornissen,
hechtingsproblematiek en psychische stoornissen
Werken met jongeren met agressieproblematiek
Fysiek ingrijpen (dwang en drang)
met het organiseren en begeleiden van sportactiviteiten

De diensten die ik bied zijn:
Begeleiding individueel (PGB)
Begeleiding in groepsverband (instellingen en organisaties)
Begeleiding in en naar arbeid
Begeleiding in en naar school
Begeleiding in en naar dagbesteding/vrijetijdsbesteding
Ambulante begeleiding


Samen Vooruit - Bronsweg 7 - 8211 AL Lelystad
06-51 20 25 22


Copyright © 2015/2016. All Rights Reserved.